9455.com
王者三轨则
泉源:    公布工夫: 2016-04-24 09:27   830 次阅读   巨细:  16px  14px  12px

 作者应用统计学对上千家公司停止了研讨,从中找出了几百家长期显示凸起的卓着公司。研讨发明这些公司正在其胜利的数十年间接纳的计谋始终相符以下三个根基轨则:

 品格优先于价钱(寻求产物的差同化,而不是低落价钱和敌手合作) 

 支出先于本钱(公司的重心是增添支出额,不是减少本钱)

 没有其他轨则(一切需要的改动皆必需遵照轨则1和2)

 除少数几个破例,卓着公司的一切主要决意,从收买、多元化、资本分派到订价皆相符以上轨则。

                                                                                                     ----《哈佛贸易批评 2013.4》

0
澳门巴黎人国际